Onzichtbare rouw

 

Onzichtbare rouw heeft te maken met verdriet dat verborgen is geraakt. Verborgen en daardoor vaak onbewust aanwezig. Dit is het geval bijvoorbeeld bij vroegkinderlijk verlies.

Onzichtbare rouw gaat ook over onafgemaakte en onverwerkte zaken uit het verleden. Dit wordt ook wel ‘oud zeer’ of Unfinished Business genoemd.

Jong ouderverlies, een familiegeheim, verlies van contact, een ernstig ongeluk, onverwerkt ontslag zijn vormen van verlies die eenzelfde emotionele pijn kunnen oproepen als verlies door overlijden. De impact ervan wordt echter niet altijd als rouw (h)erkend, zowel door jezelf, de omgeving en de maatschappij.

Als er niet (voldoende) is gerouwd kan dit voelbaar zijn op alle levensgebieden en kan stapelend verlies ontstaan. Oude pijn kan in het heden opnieuw worden geraakt als er destijds geen punt achter is gezet. Soms is het noodzakelijk te onderzoeken wat de impact is van de gebeurtenis van toen, zodat de rouw alsnog (h)erkend kan worden en doorvoeld. Pas dan ontstaat er ruimte voor nieuwe beweging en vrijheid.

Traject onzichtbare rouw: 

 • Het onderzoeken van je levensloop en hoe die je gevormd heeft
 • Welke pijn uit het verleden veroorzaakt blokkades in het heden en hoe uit zich dat
 • Een systemisch onderzoek: wat speelt er op de onderlaag
 • Wat zijn de gevolgen op emotioneel, mentaal en fysiek niveau, soms zich uitend in ziekten, burn-out, psychische klachten, verslaving
 • Een onderzoek naar in- en externe hulpbronnen
 • Meditaties en oefeningen voor meer ontspanning, zelfinzicht en autonomie

Herken je dit bij jezelf? 

 • Je voelt van binnen dat er iets niet klopt, er is (onbewuste) stress en negatieve emoties en sensaties
 • Je was of hebt je ongewenst gevoeld als kind en/of voelt je niet altijd welkom, gezien en erkend door anderen
 • Je kunt niet echt genieten, hebt last van schuld- of schaamtegevoelens
 • Je negeert het liefst de signalen van je lichaam, al kost dit wilskracht en energie
 • Je voelt je depressief en eenzaam
 • Je wilt nu stappen zetten en ontdekken wie je echt bent (identiteit) en hoe je je vrijer kunt voelen (autonomie)

Aarzel dan niet om hulp te vragen!

 • Het resultaat is meer inzicht, rust en begrip voor de weg die je hebt afgelegd
 • De mogelijkheid om te weer de regie te nemen en keuzes te maken die passen bij wie je Nu wilt zijn.

Mijn manier van coachen is altijd maatwerk en afgestemd op de persoon. Ik maak gebruik van de verliescirkel en diverse creatieve, intuïtieve, fysieke en systemische werkvormen.