Als loslaten een toelaten wordt

Loslaten is een thema dat vaak weerstand oproept. Soms in de vorm van verdriet, soms in de vorm van boosheid, angst of ziekte. In mijn trainingen en coachpraktijk kom ik het thema op allerlei manieren tegen. Soms gaat het over loslaten van een functie, een toekomstbeeld of een werkgever die niet meer past. Of er is sprake van  een relatiebreuk, van welke aard dan ook. Een scheiding, een verhuizing of het overlijden van een dierbare. De overeenkomst is in bijna alle gevallen dat de worsteling te maken heeft met de noodzaak overtuigingen en verwachtingen te herzien. En dat is in feite een rouwproces!

Zo was er de vrouw, ik noem haar Gerdien, die ziek thuis zat na een reorganisatie. Jarenlang had zij zich met ziel en ziel ingezet voor de zaak en ook privé was haar leven hiermee verweven. Altijd vanuit het gevoel dat zij medeverantwoordelijk was om de boel te redden. Een patroon dat zij ook kende uit haar gezin van herkomst. Zij was de oudste van een groot gezin. Moeder was niet erg stabiel en het overlijden van een jonger broertje nooit te boven gekomen. Vader, die vaak afwezig was, was het jaar ervoor overleden. Daar had zij weinig over gerouwd. Hij was er immers nooit en zij was te druk om bezig te zijn met emoties. Aan een relatie of eigen gezin was zij nooit toegekomen.

Nu was zij uitgeput en teleurgesteld in haar loyaliteit. Diep van binnen wist zij wel dat er iets veranderen moest. Maar ze wist niet hoe de knop om te zetten! Angst blokkeerde haar vermogen om nieuwe stappen te zetten. Wie was zij nog zonder deze baan? Samen onderzochten we haar levensverhaal en welke patronen en overtuigingen daaruit voortgekomen waren. Wat de invloed van verlies en onzichtbaar geworden rouw was op haar leven. Zij leerde luisteren naar haar lichaamssignalen. Erkenning geven dat ze veel gedragen had wat niet van haar was.

Het loslaten gaf ruimte voor toelaten. Toelaten van emoties en onverwerkt verdriet. En daarmee ruimte voor nieuwe perspectieven en mogelijkheden! Zij hoefde niet langer de redder te zijn. Een proces van stap voor stap verkennen wat NU wél passend is.