Themadagen

Een dag(deel) rondom een thema zoals:

 • Levend verlies
  Verdriet om verlies dat niet eindigt en in feite chronische rouw is. Voorbeelden hiervan zijn leven met een ernstige chronische lichamelijk of psychische aandoening, ouders en kinderen die door een verstoorde relatie elkaar niet meer zien, dementie, ziekte van partner of kind, echtscheiding, ongewenste kinderloosheid, leven met iemand die verslaafd is etc. Het verdriet dat hieruit voortvloeit wordt niet altijd herkend als een rouwproces. Erkenning van de impact van het verlies, de belemmeringen die eruit voortvloeien en een verkenning van wat wél kan.
 • Levenslessen
  Geïnspireerd op het gedachtegoed van o.a. Edith Eger, Victor Frankl, Elisabeth Kübler-Ross. Op een compassievolle wijze verkennen wat de verlieservaringen in je leven betekenen voor de keuzes die je nu kunt maken.
 • Verlaat, verborgen en onzichtbaar verdriet
  Verlieservaringen met name in de vroege jeugd kunnen soms te overweldigend zijn om op dat moment te doorvoelen. Ze worden als het ware weggedrukt. Jong ouderverlies, een ernstig ongeluk, een onveilig thuis etc. kunnen van invloed zijn op identiteit en ontwikkeling. Hoe werkt dit, hoe kun je het herkennen en alsnog erkennen.
 • Schuld en schaamte
  Een verdiepend en complex thema dat te maken heeft met vaak diep ingesleten overtuigingen en loyaliteiten.
 • Baanverlies
  Wie ben je als je werk wegvalt? Wat is de invloed op je relaties, je gevoel van eigenwaarde, je leefpatroon etc.

Heb je interesse? Neem contact op voor de mogelijkheden via T 06-52890877 of info@leaadriaans.nl