De cirkel van het leven

Over de cirkel van het leven hoorde ik voor het eerst door het gelijknamige boek van Elisabeth Kübler-Ross. Zij  is een belangrijke 1e inspiratiebron voor mij geweest in mijn zoektocht naar zingeving.

Nadat ik op verschillende manieren te maken had gekregen met verliezen in mijn leven bracht zij me de bewustwording hoe belangrijk het is je rouw en je unfinished business recht aan te kijken. Er niet omheen te lopen maar die te doorvoelen en op zoek te gaan naar de betekenis er van.

Later kwam de verliescirkel (of transitiecirkel) op mijn pad. Daarmee viel alles pas echt op zijn plek voor mij.

Met deze cirkel wordt zichtbaar dat- net als in de natuur- levensprocessen cyclisch verlopen en zich bewegen tussen een welkom en afscheid nemen. Daartussen zit een fase van hechting, verbinding, rouw en betekenisgeving.

Ook in deze tijd van corona zie ik deze cirkelbeweging, die op allerlei manieren is in te vullen.

Er komt iets nieuws op ons pad en of we willen of niet, we moeten er aan wennen en er ons toe verhouden. We zullen het dus welkom moeten heten. Doen we dit niet en verzetten we ons ertegen, dan gaan we ons terugtrekken en komen we – als het (te) lang duurt- in een isolement.   Want de wereld en het leven gaan dóór.

Je verbinden aan ofwel hechten aan de situatie, die nemen zoals die is, is een volgende stap.

Dat betekent al je gevoelens hierover erkennen. Wat doet deze gedwongen stilstand en onzekerheid met je? Kun je ‘zijn’ met wat er is? Kun je tot rust komen of andere vormen van activiteit en zingeving vinden die het  leven de moeite waard maken? Of wordt je je juist bewust van de innerlijke onrust die er al langer was. En durf je je je daar mee te verbinden, te doorvoelen wat naar boven komt? Te verduren dat het nog langer zo zal blijven.

Doe je dat niet en ga je ‘uit’ contact met jezelf en/of anderen, doe je stoer en deel je je angsten en zorgen niet, dan kun je je steeds eenzamer en alleen gaan voelen. De angsten over het verlies van een dierbare of je baan/ bedrijf en inkomsten kunnen je letterlijk aanvliegen.

Je moet afscheid nemen van de situatie zoals die was en de zekerheden die daarbij hoorden. Dat roept bij veel mensen naast verdriet ook angst op. Angst voor het onbekende en voor controle verlies. Verdriet over het gemis aan nabijheid, aan fysiek en emotioneel contact.

Dat kan zich uiten in boosheid, ontkenning of paniek. Een kort lontje hebben, toch naar drukke winkelstraten gaan of paniek bij gezondheidsklachten van een dierbare op afstand zijn hier voorbeelden van.

De volgende stap is de cirkel is rouwen. Erkennen en herkennen dat de wereld in elk geval voorlopig veranderd is. Dat wat was er nu niet meer is of kan. Erkennen dat dit pijn doet en gemis oplevert.

Misschien heb je een dierbare verloren in dit proces en heb je niet eens goed afscheid kunnen nemen. Ben je of dreig je je bron van inkomsten kwijt te raken terwijl de hypotheek of huur betaald moet worden. En mis je het spontane contacten de verbondenheid  met vrienden omdat de pandemie al zo lang duurt! Dit geeft enorme stress!

En een mogelijkheid om te zoeken naar wat wél kan.

Wie ben jij als het leven anders loopt en vaste dingen wegvallen? Als de onrust en drukte waar je normaliter in kon vluchten wegvalt en je opeens langdurig in de (gedwongen) ruststand terechtkomt.

Je moet terug naar je eigen basis en jezelf opnieuw uitvinden. Als je tot op heden zoveel mogelijk weg bleef bij lastige gevoelens dan kan dit een moeilijk proces zijn. Zeker als je niet zo’n prater bent en je je gevoelens niet goed kunt duiden.

Toch kan juist deze zoektocht nieuwe en mooie inzichten opleveren. Je in contact brengen met wat echt van waarde voor je is. Rust brengen om eens te reflecteren of de keuzes die je hebt gemaakt in leven en werk ook nu nog passend zijn.

En daarmee is de cirkel rond want vanuit die positie kun je de toekomst opnieuw en bewuster welkom heten. En start een nieuwe cyclus.

Soms is het fijn om dit proces niet alleen te doorlopen. Ik bied zowel individuele begeleiding hierbij als trainingen op maat.

Wil je meer weten?  T 06 52890877 of info@leaadriaans.nl.

Welkom!