Rouw- of transitiebegeleiding: een overgangsproces

Als mensen mij vragen wat doe je dan kan ik vertellen dat ik me als coach met name richt op rouw- en verliesbegeleiding. De reactie is dan vaak: oei, dat is zeker zwaar of moeilijk. Men denkt meteen dat dit met de dood te maken moet hebben.

Als ik echter zeg dat ik me bezig houdt met veranderings- en transitieprocessen dan klinkt dat voor veel mensen heel anders. Zakelijker en minder bedreigend lijkt het wel. Terwijl beide processen veel met elkaar te maken hebben.

Het gaat namelijk altijd over het innerlijk proces om je te verhouden tot veranderde omstandigheden. Over veerkracht en moed om na de pijn eigen passende keuzes te maken over hoe je verder wil met je leven. Zowel professioneel als persoonlijk.

Want wat is transitie? Een transitie is het fundamentele innerlijk proces dat mensen doormaken om zich een nieuwe situatie eigen te maken en zich ertoe te verhouden. Een overgang waarin je toegroeit naar een nieuwe identiteit. En dat is hetzelfde bij rouw.

Zo’n proces kan van alles zijn. Denk aan corona of een (dreigend) ontslag of faillissement waar nu veel mensen mee te maken kunnen krijgen. In alle gevallen ga je door een proces van loslaten, wennen aan de nieuwe situatie en toe groeien naar acceptatie en een nieuw begin.

Loslaten betekent verliezen en afsluiten van iets. Het kan heftige emoties oproepen zoals boosheid, verdriet en verwarring want je was aan iemand of iets gehecht. Zekerheden vallen weg en daarmee ook een stukje identiteit. Van echtgenote kun je opeens weduwe zijn geworden, van werknemer werkzoekende etc.

Soms kan het nieuwe verlies een trigger vormen voor emoties die je tot dan toe (onbewust) hebt onderdrukt. Als je bijv. door de dood van een ouder op jonge leeftijd een overlevingsstrategie had ontwikkeld om niet meer kwetsbaar te zijn kun je nu vastlopen omdat de onveiligheid oude angsten doet herleven.

Belangrijk is het erkennen en doorvoelen van emoties en die niet uit de weg te gaan. Ook al kan dat angst, eenzaamheid of verwarring oproepen. Het is een periode van ‘niet weten’, maar waar onderhuids van alles gebeurt. Dat heeft tijd nodig. Tijd om veranderingen te verinnerlijken en zo langzaam eigen manieren te ontdekken om met de veranderde situatie om te gaan.

Vaak kom je daar anders en ook sterker uit. Je groeit namelijk in zelfkennis en wordt je meer bewust van wat echt van waarde voor je is. Dat kan betekenen dat je heel andere keuzes gaat maken dan voorheen.

Zo heb ik de keuze gemaakt om te gaan voor een eigen praktijk. Omdat ik zowel professioneel als uit eigen ervaring weet wat de impact is van ontslag en persoonlijk verlies en wat het betekent om een rouw- of transitieproces te doorleven. En daar graag anderen bij begeleid.

Heb jij behoefte aan ondersteuning bij jouw rouw- of transitieproces?
Een kennismakingsgesprek is gratis. E-mail: info@leaadriaans.nl of T 06 52890877

NB: Vergoeding voor een coachstraject is soms mogelijk via de werkgever als scholing/ transitievergoeding. Informeer naar de mogelijkheden.