Themadag: rouw rondom abortus 10 oktober

Its’s a strange grief but it is grief“.

Voor de 2e keer organiseren wij deze themadag voor vrouwen die worstelen met ambivalente gevoelens na een abortus. Ook vrouwen met miskraam ervaring(en) die zich aangesproken voelen zijn welkom.

Verlies komt voor in ieder mensenleven en er zijn steeds meer rituelen en manieren om dierbaren of overgangsmomenten te gedenken. Sommige verlieservaringen zijn echter moeilijk te delen. Vanwege  de dubbelheid ervan en de morele oordelen die erover kunnen zijn.

“Het was toch een eigen keuze”

Een abortuservaring kan soms een leven lang met je meelopen. Door nieuwe gebeurtenissen en nieuwe levensfasen kan je opnieuw geconfronteerd worden. Een nieuwe relatie kan ervoor zorgen dat je anders kijkt naar het vormen van een gezin. Of je kinderwens werd niet meer vervuld na een eerdere abortus. Rouwen hierover lijkt soms in de taboesfeer te zitten, want “het was toch een eigen keuze”. De keuze, al dan niet vrijwillig gemaakt, heeft echter vaak grote impact op je identiteit, relatie, toekomstbeeld, lichaamsbewustzijn etc. Een miskraam is geen eigen keuze, maar de rouw hierover kan ook onzichtbaar zijn en complex.

Op deze dag willen wij met helende aandacht stil staan bij deze niet erkende rouwervaring(en).  En in het NU kijken wat daarin nog gezien en erkend wil worden.

Practisch:

We werken met een kleine groep van minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers, zodat er genoeg ruimte en aandacht is om eigen ervaringen te delen. En zonder oordeel getuige te zijn van de verhalen van anderen. Naast een korte theoretische toelichting over rouwprocessen is er ruimte voor stilte, beweging, plezier en/of creatieve verwerking. Een dag om gevoelens met compassie te (h)erkennen en te verkennen en er mogelijk een ander betekenis aan toe te kennen. We maken gebruik van oa lichaamswerk, stilte, muziek, systemisch werk en creatieve werkvormen. De dag is nadrukkelijk niet therapeutisch van aard.

Locatie: We verblijven bij Rezonans in Warnsveld (www.Rezonans.nl). Een plaats waar rust, ruimte, ontspanning en het prachtige Achterhoekse coulisselandschap vanzelf aanwezig zijn en bijdragen aan een natuurlijke bedding.

Datum: donderdag 10 oktober. We starten om 10.00 uur en eindigen om ca 17 uur.

Vroegboekprijs € 115,- tot 15 september 2019, daarna 135,-   inclusief koffie/ thee/ lekkers/ een heerlijke biologische lunch.

Begeleiders: Marion van Arragon en Lea Adriaans zijn professioneel geschoold o.a. als psychosociaal en lichaamsgericht therapeut en coach bij verlies en levensvragen. Daarnaast zijn zij ervaringsdeskundig op meerdere verliesgebieden.

Meer informatie en aanmelding: bel 06 52890877 (Lea) of 06 30244589 (Marion) of neem contact op via het contactformulier.

De foto is van José Botterhuis en heeft als titel ‘Verscheurdheid’.